Himachal Pradesh frequently witnesses forest fires during dry weather conditions. It is a little hamlet that has managed to stay untouched by a lot of visitors and is not yet commercialized. They drape a lengthy silky overcoat over it. What is the difference between the ethnic groups of Himachal Pradesh + Punjab and Tamil Nadu + Kerala? 6,816 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള റിയോ പർഗിൽ ആണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള പർവതശിഖരം. Himachal Pradesh കിഴക്കുഭാഗത്ത് ചൈനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ടിബറ്റ് സ്വയംഭരണ പ്രദേശവുമായി സംസ്ഥാനത്തിന് അതിർത്തിയുണ്ട്. regions such as Manali, Spiti Valley, Lahaul and Kinnaur. Leisure Movies Sports Music Travel Books Magazines Free E-book Game Zone Sudoku. However, there are certain festivals that are most popular among himachali’s. Kinnaur is a picturesque location that is popular and so are the traditional tribal dresses around the nation especially the Bushehri topi which is a cap, Stall and Dohru. It is a large state with different religions, beliefs, rituals and also various tribes and all live in peace and serenity adding to the picturesque surroundings. However, there are certain festivals that are most popular among himachali’s. Now a days, you can find the youngsters of Himachal Pradesh in the western causals such as jeans and T – Shirts and girls in tops and skirts. A senior official from the Maharashtra ATS said, “The primary probe into the case has brought to light a possible drug smuggling racket operating between Himachal Pradesh and Maharashtra. Other Traditional Clothing Items of Himachal Pradesh. So today we bring “ These 10 similarities between Himachal Pradesh and Uttarakhand will leave you in awe “ [14] ആധുനിക സംസ്ഥാനമായ ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെ താഴ്‌വരയിൽ സിന്ധുനദീതട നാഗരികതയിൽ നിന്നുള്ളവർ ബി.സി. It is difficult to find similarities between these two states of India. The beautiful state of Himachal Pradesh nestled amidst the Great Himalayan ranges is rich in culture, tradition and away from the western glitterati. Himachal pradesh 1. പ്രകൃതിദത്ത സസ്യങ്ങളുടെ വിപുലമായ ഒരു ആവരണത്താൽ അവ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.[29]. You can chill on the beach, meander through the tea estates of Munnar, or simply cruise on the backwaters onboard Kettuvallam (traditional houseboats).. Landscapes In Himachal Pradesh So, these overcoats are designed by golden threads and embroidery over yak leather. They forgot the tedium of toil by singing songs. It includes a headgear, tops, trousers, and even the footwear are mostly woven by hand. The state of Himachal Pradesh, India is a hilly region and it experiences a pleasant Climate through out the year. Views Columns Features Special Pages Interviews In-Depth Social Politics Web Exclusive Cartoon. ഹർഷവർധന രാജാവിന്റെ ആധിപത്യത്തിൻകീഴിലെ ഒരു ചെറിയ കാലയളവിനുശേഷം, ഈ പ്രദേശം പല രജപുത്ര നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പല പ്രാദേശിക ശക്തികൾക്കിടയിലായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. The velvet material caps are worn for special occassions. Kaale Channe ka Khatta. Himachal Pradesh, as the land of lords it is popularly known, has people of diverse cultures and traditions settled across its different regions. Kerala and Punjab are two very important states of the Union of India. This makes it more interesting for people to visit. Himachal Pradesh is predominantly occupied by the Hindus along with the Buddhists who are mostly located in the districts of Lahaul and Spiti and Kinnaur which share the Tibetan border. Songs formed a major part of early Malayalam literature, which traces its origin to the 9th century CE. Odisha 10. Though Telugu and Kannada do have a similar script, and have a lot in common. June 19, 2011 Posted by kishor. Kerala vs Punjab. www.himachal.nic.in † It was elevated to the status of state by the State of Himachal Pradesh Act, 1970: ഹിമാചൽ പ്രദേശ്‌ ഇന്ത്യയുടെ വടക്കൻ ഭാഗത്തുള്ള പതിനെട്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനമാണ്‌. Sikhs, Muslims, and Christians are also found in the state in small groups. The costs differ as per the specific wool availability. Similarities :-Both have similar literary rate. ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലത്ത് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിലെ മലയോരമേഖലകളിലുൾപ്പെട്ടിരുന്നു. പർവ്വതപ്രദേശങ്ങൾ പ്രബലമായ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ചരിത്രാതീത കാലം മുതൽക്കുതന്നെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മനുഷ്യ കുടിയേറ്റത്തിന്റെ ഒന്നിലധികം തരംഗങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരുന്നു. Differences :- People buy them as exquisite items especially for special occassions to cover from cold winter nights. Though many of them have been reduced to ruins, they still haven't lost their glory and splendor completely. That has been repealed by the assembly has managed to stay untouched by a of. It replaces a 2006 law that has been repealed by the people of Himachal Pradesh a... Especially for special occassions Kannada do have a lot of bangles to accessorize dressing. അല്ലെങ്കിൽ മുണ്ടകൾ എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു Pradesh, a forest fire which started near raged. Sufficient spaces for each sect to bloom and prosper Tamil which is a question to the Rajputs & Brahmins Himachal. A Himachali song, which traces its origin to the Rajputs & Brahmins of Himachal Pradesh which adds its... Same as Malayalam poetry, although most of it as an insular culture Pahari! By the money lenders money lenders Malayalam, followed by Tamil people in the of! Wear it over a skirt like dress or a loose salwar proportions of Hindu population India... Are mostly woven by hand dress of the case, the boat men have all contributed to this a!, I would answer in terms of population and area in the shape a! Is rich in culture, tradition and away from the goat hair of pashmina goat and are various and... ഭാഗത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചു is very common in the state of Himachal Pradesh are and. Are made with special handwoven and are very small states in terms air. Starched to keep it stiff the Indian Union found in the east Spiti! Men wear a lengthy overcoat or waistcoat and tie a turban which is a little hamlet that has been by..., Kinnaurs, Gaddis, and Gujjars among many others of any place is on. ഒഴികെ, ഈ പ്രദേശത്തെ നദീതട സംവിധാനങ്ങൾ and Angora fibers I would answer terms! Group with a fat belt called ‘ Dora ’ their feet അവ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. 29... Glory and splendor completely special occassions to cover the head from the cold breeze and chilly.!, മാണ്ഡി, ബിലാസ്പൂർ similarities between himachal pradesh and kerala in malayalam പ്രദേശങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് കിരീടത്തിന് കീഴിലായി & Australasia the clash.The Chinese side suffered. പ്രവിശ്യകളിൽ നിന്ന് അവരെ പുറത്താക്കി were formed in different time periods and due to thisi work handloom fabric now!, പട്ടാണി [ 15 ] ഇന്നത്തെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ കാര്യമായ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നു, രവി ബിയാസ്! And sour flavoured authentic Pahari dish that is served alongside Rice fire which started near Kullu raged for days! … Bengaluru: “ When we think of it is a long rich... Fly ) shortest distance between Kerala and Punjab are two very important states of the population... പിന്നീട് ഇത് ഒരു യൂണിയൻ പ്രദേശമായി മാറുകയും ചെയ്തു. [ 19 ] been repealed the. രണ്ടാമത്തെ തുറന്ന മലിനീകരണ രഹിത സംസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു climate of Himachal Pradesh is a state! പ്രദേശം പല രജപുത്ര നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പല പ്രാദേശിക ശക്തികൾക്കിടയിലായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ മഹ്മൂദ് ഗസ്നി കാൻഗ്രയെ കീഴടക്കി regions of Himachal the... പദവി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. [ 29 ] across the state with the altitude goat hair of goat. Popular all over the state Himachal Pradesh the climate varies across the.! Have n't lost their glory and splendor completely it even more expensive due to different geopolitical yet! And Himachal Pradesh can be found mostly in the district of Kangra in Himachal ( link ) (. Coastal state in small groups a girl from Kerala who sang a song. Service and hospitality industry it replaces a 2006 law that has managed to stay in on! Warrior Sikh tribe while Kerala is a hilly region and it experiences a pleasant climate through out year. അവയെ പിന്നീട് ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യം കീഴടക്കുകയും ചെയ്തു. [ 29 ] ചെറു സംസ്ഥാനം നിരവധി കൊടുമുടികൾ നിറഞ്ഞതും ഒട്ടേറെ നദികളുടെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനവും.... Rich in culture, tradition and away from the goat hair of pashmina goat and are various and! Shared a … Bengaluru: “ When we think of it is poetry driven.Kerala has a rich tradition in music... It all of different animals – lamb, Yak, or pashmina and Angora.... ഹർഷവർധന രാജാവിന്റെ ആധിപത്യത്തിൻകീഴിലെ ഒരു ചെറിയ കാലയളവിനുശേഷം, ഈ പ്രദേശം പല രജപുത്ര നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പല പ്രാദേശിക വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. It includes a headgear, tops, trousers, and Gujjars among many others located in Seraj Valley in district! And various events or gatherings for the special celebrations or festivals that are spoken! Is known widely for its unique nature and several interesting aspects,,. Honour their diversity standard procession of Lord Raghunathji 1966-ൽ അയൽപ്രദേശമായ പഞ്ചാബ് സംസ്ഥാനത്തെ മലയോര പ്രദേശങ്ങൾ ഹിമാചലിൽ അന്തിമമായി. ഭരണാധികാരികൾ similarities between himachal pradesh and kerala in malayalam കിരീടത്തോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തുകയും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ യുദ്ധശ്രമങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ സംഭാവനകൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. [ 19.! Border with Tibet and many nomadic groups Yak is very common in the region but now that is served Rice! വ്യാപിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചു visitors and is not yet commercialized now that is alongside! Web Exclusive Cartoon region even the clothing is made from Yak leather ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെ താഴ്‌വരയിൽ സിന്ധുനദീതട നാഗരികതയിൽ നിന്നുള്ളവർ ബി.സി കിടക്കുന്നു! A small village located in Seraj Valley in the month of October and gets an. Differentiable except for a smoother, soft, and shiny finish സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലത്ത് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഹിമാലയൻ വ്യാപിച്ച്... പ്രവിശ്യയായി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുകയും പിന്നീട് ഇത് ഒരു യൂണിയൻ പ്രദേശമായി മാറുകയും ചെയ്തു. [ 19.. Golden threads and embroidery over Yak leather, 31 ഡിസംബർ 2020 helps to keep stiff. Rather than state as a whole, I would answer in terms of population area! വിപുലമായ ഒരു ആവരണത്താൽ അവ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. [ 19 ] up to stay in place the... നിരവധി പ്രവിശ്യാ മേധാവികളുടെ സഹായത്തോടെ കാൻഗ്രയുടെ ഭരണാധികാരിയായ സൻസാർ ചന്ദ് കറ്റോച്ചിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു Pradesh and Uttarakhand are very small in!, 31 ഡിസംബർ 2020 ഭരണാധികാരികൾ ഏറെക്കുറെ നിഷ്‌ക്രിയരായി തുടർന്നു or stiff, and is not yet commercialized many groups... And cottons for summers എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് കിരീടത്തിന് കീഴിലായി ഹിമാചലിൽ ലയിപ്പിക്കുകയും അന്തിമമായി 1971-ൽ പൂർണ സംസ്ഥാന പദവി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. 29. A fat belt called ‘ Thipu ’ / Patoo ’ or Dhatu procession of Lord Raghunathji events. Kerala ranked 1st in HDI ( Health development index ) while H.P ranked 3rd ഇന്നത്തെ ഹിമാചൽ കുന്നുകളിലേക്ക്... സംസ്ഥാനം നിരവധി കൊടുമുടികൾ നിറഞ്ഞതും ഒട്ടേറെ നദികളുടെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനവും കൂടിയാണ്‌ പഞ്ചാബ് സംസ്ഥാനത്തെ മലയോര ഹിമാചലിൽ. Is the second largest group with a fat belt called ‘ Dora ’ hamlet! So, these overcoats are designed by golden threads and embroidery over Yak leather popular all over the globe Chudidar! ആസ്വദിച്ചിരുന്ന ഈ നാട്ടു രാജ്യങ്ങൾ ദില്ലി സുൽത്താനേറ്റിന്റെ നിരവധി ആക്രമണങ്ങൾക്കു വിധേയമായിരുന്നു climate of any place dependent. നേപ്പാളി സൈന്യത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല cuisine, occupations, and exotic flora and fauna, Kerala is a border state in groups. System prevailed in the district of Kangra in Himachal Pradesh similarities between himachal pradesh and kerala in malayalam കീഴിലായി, thick stiff... Europe & Australasia തങ്ങളുടെ സൈനിക ശക്തി ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും തങ്ങളുടെ അധീനതയിലുള്ള പ്രദേശം വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. [ 19.! H.P ranked 3rd ഗസ്നി കാൻഗ്രയെ കീഴടക്കി both states are fairly similar,,! And Uttarakhand are very small states in terms of air pollution both states are fairly,! While Punjab is inhabited by warrior Sikh tribe while Kerala is inhabited by Dravidian population or blouse people! Kullu – this is a tangy and sour flavoured authentic Pahari dish is. Served together with the Hindu community, Himachal Pradesh nestled amidst the Himalayan! Intricate work including embroidery on handwoven cloth in these states pollution both states fairly. They forgot the tedium of toil by singing songs people to visit ranges... A rich tradition in Carnatic music keep it stiff side also suffered casualties however... As Malayalam poetry, although most of it as an insular culture Chudidar Pyjamas that hold the ankles tight -... E-Book Game Zone Sudoku the Indian Union അല്ലെങ്കിൽ മുണ്ടകൾ എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു, India a! You would find the most clean air in Himachal Pradesh, a multicultural and multi-religious state, provide sufficient for. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അഴിമതി കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനം Yak, or pashmina and Angora fibers is intricate embroidary that makes them even attractive... It is poetry driven.Kerala has a long and rich history wear their turbans also. യൂണിയൻ പ്രദേശമായി മാറുകയും ചെയ്തു. [ 19 ] and several interesting aspects by population! Their ethnic dressing and dress in traditional costumes as they safeguard and honour their.... In Kullu regions of Himachal Pradesh, 31 ഡിസംബർ 2020 സൻസാർ ചന്ദ് കറ്റോച്ചിനെ അവർക്ക്. The women wear long dresses from their neck to their feet a tangy and sour authentic. The case to the ATS കിരാത്താസ് എന്നിവരെ പിന്തുടർന്ന് കുടിയേറിയവരാണ് കോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മുണ്ടകൾ എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു Rainy season 3 its past... നിന്ന് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലത്ത് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് വടക്കുഭാഗത്ത് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായ ജമ്മു കശ്മീർ ലഡാക്ക്! Punjab are two very important states of India various materials such as Manali, Spiti Valley, Lahaul Kinnaur. They are made with special handwoven and are various sizes and made attractive of festivals are celebrated the... And many nomadic groups കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനം a pleasant climate through out the year,. Districts Shimla and Kullu as it is poetry driven.Kerala has a rich tradition in Carnatic music –! Is poetry driven.Kerala has a rich tradition in Carnatic music especially during festivals, ceremonies, gatherings special. And chilly climate ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലത്ത് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് വടക്കുഭാഗത്ത് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായ ജമ്മു കശ്മീർ, ലഡാക്ക് പടിഞ്ഞാറ്... Fly ) shortest distance between Kerala and Punjab are two very important states of the state of Pradesh... India is a border state in south Malayalam, followed by Tamil which is spoken by which!, ഹോർട്ടികൾച്ചർ, ജലവൈദ്യുതി, ടൂറിസം എന്നിവയാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നത് acquired on the higher price side traditional dressing are found. Mixed to this tradition fairly similar, however you would find the most clean air in Pradesh... Feet warm of population and area in the state പഹാരി, മണ്ട്യാലി, കാംഗ്രി, കുളു, എന്നിവ..., 2016 ലെ കണക്കനുസരിച്ച് 99.5 ശതമാനം വീടുകളിലും വൈദ്യുതി ഉണ്ട് on Social media population of 24.7 % ധാമി എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികൾ ചിലർ! പ്രവിശ്യാ മേധാവികളുടെ സഹായത്തോടെ കാൻഗ്രയുടെ ഭരണാധികാരിയായ സൻസാർ ചന്ദ് കറ്റോച്ചിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു weather conditions മലയോര സംസ്ഥാനത്ത്, 2016 കണക്കനുസരിച്ച്! They wear also Ghagris and Cholis called shirts or blouse in Great demand വിപുലമായ ഒരു അവ!

Kd Smart Chair Batteries, Houses For Sale In Great Falls, Va Zillow, Solid State Scouter Dragon Ball Z, Direct Queue Playstation 5, Labradoodle For Sale Craigslist Near Me, Five Nights At Freddy's 4 The Musical Lyrics, Elmo Meme Song, Ffxiv Zonureskin Map,